Fundació Ricard Salvat

Logo de la Fundació

La Fundació Ricard Salvat és una entitat que es va crear el desembre de 2011 per voluntat de la família. L’objectiu de la Fundació és preservar, estudiar, donar a conèixer i difondre el fons patrimonial i cultural de Ricard Salvat recollit durant els seus cinquanta anys d’activitat. Com a objectiu complementari, la Fundació promourà —entre d’altres manifestacions culturals— activitats destinades a promocionar el teatre català, exposicions, publicacions i actes de tot tipus relacionats amb la figura, el pensament i la trajectòria professional de Ricard Salvat.

Benvinguts a la Fundació Ricard Salvat.

Queden ajornats sense data els actes “Salvat – Sitges, un tándem teatral” que s’havien de celebrar del 14 al 29 de març de 2020.


Actes de record de Ricard Salvat 2019


El dia 24 de març, es van complir deu anys de la mort de Ricard Salvat. Al llarg d’aquest any, la Fundació Ricard Salvat està promovent la realització de diversos actes per recordar-lo en col·laboració amb diferents persones i institucions. Trobareu tota la informació sobre els diversos actes de record de Ricard Salvat en aquest enllaç: Actes 2019