L’AIET

L’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET) fou creada el 15 de novembre de 1993 pel Dr. Ricard Salvat, professor de la Universitat de Barcelona i professional de les arts escèniques, per tal de promoure i difondre activitats de tipus teatral no només en el vessant estrictament de creació d’espectacles sinó també en el vessant d’estudi del fet teatral, mitjançant la publicació de la revista Assaig de Teatre i la col·lecció «El pla de les comèdies», l’organització de conferències, tallers, taules rodones i congressos internacionals, i la convocatòria del Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo.

Els orígens de l’Associació es remunten al 1970 amb la creació del Departament d’Estudis Teatrals (DET) creat per la Universitat de Barcelona, que va passar a denominar-se Institut d’Experimentació Teatral (IET) en el curs 1980-81.

Els seus objectius fonamentals eren els següents:

  • impulsar la investigació tant dramatúrgica com historiogràfica organitzant tallers, taules rodones i conferències
  • constituir-se en fòrum independent de debat establint un pont entre la investigació teòrica i la pràctica teatral.
  • promoure el coneixement de les arts escèniques mitjançant l’organització d’activitats i l’edició de la revista Assaig de Teatre.
  • convocatòria del Premi AIET d’autors novells universitaris (Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo) i muntatge de l’obra guanyadora.
  • creació d’un repertori escènic de tipus universitari per donar a conèixer autors nacionals o estrangers desconeguts o no representats ni en els teatres comercials ni en els subvencionats.

La revista Assaig de Teatre i la col·lecció «El pla de les comèdies». El Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo

 

Durant més de 10 anys, una de les activitats principals de l’AIET i els seus col·laboradors fou l’edició de la revista Assaig de Teatre, adreçada als professionals i teòrics de les arts escèniques i al públic interessat en el fenomen teatral.

Així mateix, la col·lecció de llibres d’assaig «El pla de les comèdies» es va dedicar a la recerca teatral amb les publicacions següents: La poesia escènica de Joan Brossa, d’Eduard Planas, i El Teatre Viu, una resistència cultural, d’Enric Ciurans.

L’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET), amb la intenció d’estimular la jove autoria teatral, va convocar el Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo destinat a autors de teatre menors de 35 anys que escrivissin en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol.

Muntatges teatrals

L’AIET duu a terme un treball de recerca per difondre, al nostre país, dramatúrgies poc conegudes i en alguns casos absolutament desconegudes, i per donar a conèixer obres no publicades ni escenificades als Països Catalans. D’aquesta manera, es donen a conèixer tècniques, estils i dramatúrgies que potencien l’intercanvi cultural, la investigació escènica i la creació d’un repertori de teatre experimental al nostre país.

 

Pere Daussà

President de l’AIET

(5-12-12)