Bibliografia

  Índex

 1. Llibres escrits per Ricard Salvat
 2. Articles de Ricard Salvat
 3. Pròlegs, participacions i traduccions

Llibres escrits per Ricard Salvat

ESPRIU, S.; SALVAT, R. (1966): Ronda de muerte en Sinera. Ronda de mort a Sinera. Barcelona: Barrigòtic.

 • (1974): Ronda de muerte en Sinera. Madrid: Alianza Editorial.
 • (1985): Ronda de mort a Sinera. Barcelona: Empúries, Col·lecció Migjorn, n. 10.

FERRER, R. (gravats); SALVAT, R. (text) (1976): Sempre la llum. Barcelona: Edicions Canigó.

SALVAT, R. (1961): Animals destructors de lleis. Mèxic DF: Ediciones Xaloc.

 • (1963): Mort d’home. Palma de Mallorca: Editorial Moll, Biblioteca Raixa, n. 64.
 • (1963): La cafetera. Barcelona: Barrigòtic.
 • (1965): Nord enllà. Barcelona: Editorial Occitània.
 • (1966): El teatre contemporani, I. El teatre és una arma? De Piscator a Espriu. Barcelona: Edicions 62, Col·lecció a l’Abast, n. 39.
 • (1966): El teatre contemporani, II. El teatre és una ètica. De Ionesco a Brecht. Barcelona: Edicions 62, Col·lecció a l’Abast, n. 40.
 • (1971): Els meus muntatges teatrals. Barcelona: Edicions 62, Col·lecció L’Escorpí, n. 31.
 • (1972): Nord enllà. Barcelona: Editorial Nova Terra, Col·lecció «J. M.».
 • (1972): Adrià Gual i la seva època. Barcelona: Edicions 62, Els llibres de l’Escorpí, Teatre/El Galliner, n. 16. [Pròleg d’Arnau Olivar Daydí]
 • (1974): El teatro de los años 70. Barcelona: Ediciones Península, Ediciones de Bolsillo, n. 399.
 • (1980): La il·luminació de gas i l’espectacle del XIX a Catalunya. Esplugues de Llobregat: Catalana de Gas y Electricidad S.A.
 • (1981): Historia del teatro moderno, I. Los inicios de la nueva objetividad. Barcelona: Ediciones Península, Ediciones de Bolsillo, n. 566.
 • (1981): Salvat Papasseit i la seva època / I (Però la joia és meva). Barcelona: Edicions 62, Els llibres de l’Escorpí, Teatre / El Galliner, n. 59. [Pròleg d’Alfons Garcia Seguí]
 • (ed.) (1986): El teatre durant l’edat mitjana i el Renaixement. Actes del I Simposi internacional d’història del teatre sobre: «L’edat mitjana i el Renaixement en el teatre». Sitges, 13 i 14 d’octubre de 1983. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.
 • (1988): Bertolt Brecht no 90 aniversario do seu nascimento. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.
 • (1990): Escrits per al teatre. Barcelona: Institut del Teatre, Monografies de Teatre, n. 32.
 • (1997): Bartomeu Massot a l’encontre de l’art. Figueres: Brau Edicions.
 • (1999): Quan el temps es fa espai. La professió de mirar. Barcelona: Institut del Teatre, Monografies de Teatre, n.38.
 • (2003): «Josep Andreu i la seva època», Assaig de teatre, n. 38, Barcelona: AIET Entitat Editora.
 • (2003): «Petita crònica del meu temps», Assaig de teatre, n. 38, Barcelona: AIET Entitat Editora.
 • (2009): Animals destructors de lleis. Barcelona: Editorial Meteora.
 • (2010): Una mirada al teatre modern i contemporani. Vol. 1 El teatre és una arma? Barcelona: Diputació de Barcelona, Institut del Teatre.
 • (2010): Una mirada al teatre modern i contemporani. Vol. 2 El teatre és una ètica. Barcelona: Diputació de Barcelona, Institut del Teatre.

índex

Articles de Ricard Salvat

Primer Acto. Barcelona/Madrid, n. 78, 1966. [Amb articles de R. S., S. Espriu, etc.]

SALVAT, R. (1961): «Notícia de l’Escola Superior d’Art Dramàtic», Pont Blau. Literatura, Arts, Informació, gener, n. 99. Mèxic: Centre Català de Guadalajara, p. 23 i 24.

 • (1961): «Crònica del Tercer Cicle de Teatre Llatí», Pont Blau. Literatura, Arts, Informació, març, n. 101. Mèxic: Centre Català de Guadalajara, p. 115-118.
 • (1974): «Algunes bases crítiques per a una possible reestructuració dramatúrgica de l’actual teatre de Guimerà», Àngel Guimerà (1845-1924). En el cinquantè aniversari de la seva mort. Barcelona: Editorial Barcino.
 • (1979): «Chéjov», Resurgimiento. Revista del pensamiento y de la estética, primavera, n. 0. Madrid: Ed. Ámbito literario, p. 159-179.
 • (1985): «Personaje y tipo social»., dins GARCÍA LORENZO, L. (coord.) El personaje dramático. Ponencias y debates de las VII jornadas de teatro clásico español (Almagro, 20 al 23 de septiembre, 1983). Madrid: Taurus Ediciones S.A., p. 267-279
 • (1988): «Les limites actuelles du théâtre dans l’ensemble de la communication sociale», O texto e o Acto. 32 anos de teatro (1968-2000). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Belas-Artes. [Conté altres petites participacions de R. S.] [Simposi celebrat a la Casa de Mateus, 26-28 d’abril de 1984]
 • (1990): «Honradez, inocencia y cubismo en el teatro de Antonio Machado», Antonio Machado hoy. Actas del congreso internacional conmemorativo del cincuentenario de la muerte de Antonio Machado. Sevilla: Ediciones Alfar. [Separata]
 • (1991): «El resplandor de la hoguera», dins PÉREZ COTERILLO, M. (dir.) Teatro Español Contemporáneo. Antología. Madrid/México: Ministerio de Cultura, Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto Centenarios, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gran Festival de la Ciudad de México, p. 913-918.
 • (1992): «Tutti i figli di Wolfgang», Teatro in Europa, n. 8/9. Roma, p. 167-169.
 • (1992): «A miña posta en escena de O incerto señor D. Hamlet», dins TARRÍO VARELA, A. (coord.) Alvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
 • (1993): «El teatre català d’aquests últims anys a la llum de la nostra tradició», La cultura catalana recent (1960-1988). Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa curs 1988-1989. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Milà i Fontanals, n. 16, p. 77-88.
 • (1998): «Las dificultades de poner en escena el teatro de García Lorca», Tramoya. Cuaderno de Teatro, octubre-desembre, n. 57. Xalapa: Universidad Veracruzana / Camden: Rutgers University-Camden, p. 109-114.
 • (1998): «La práctica escénica lorqueana», Tramoya. Cuaderno de Teatro, octubre-desembre, n. 57. Xalapa: Universidad Veracruzana / Camden: Rutgers University-Camden, p. 40-54.
 • (1998): «La muy controvertida situación de la escenografía en Cataluña. Un posible estado de la cuestión», Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte, n. 13. Saragossa: Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.
 • (1999): «El problema de la creación de un repertorio en los teatros subvencionados españoles», Entorno al teatro del siglo de oro. Actas de las jornadas XIV celebradas en Almería, marzo 1997. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Almería, p. 103-121.

índex

Pròlegs, participacions i traduccions

Años difíciles. Tres testimonios del teatro español contemporáneo. Barcelona: Editorial Bruguera SA / Libro Amigo, 1977. [Pròleg de R. S.] [Conté les obres següents: Madrugada d’Antonio Buero Vallejo; La pechuga de la sardina de Laura Olmo; Los buenos días perdidos d’Antonio Gala]

ARENAL, H. (1982): «Habla Ricard Salvat», Conjunto. L’Havana: Casa de las Américas, abril-juny,n. 52, p. 133-135.

BONET, J. M.; PÉREZ, C.; PÉREZ DE AYALA, J.; SALVAT, R. (2003): «El clavel y la espada. Rafael Alberti en su siglo», Catàleg d’exposició. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. [L’article publicat per R. S. és «Alberti y el teatro», p. 223-250]

CAPMANY, M. A. (1966): Viento del sur y un poco de miedo. Barcelona: Biblioteca Teatral «Yorick», n. 10. [Traducció al castellà de R. S.]

DESUCHÉ, J. (1966): La Técnica Teatral de Bertolt Brecht. Vilassar de Mar: Ediciones Oikos-Tau, col·lecció Libros Tau, n. 11. [Introducció, traducció al castellà, notes addicionals, etc., de R. S.]

ESPINOSA, C. (2000): Lo que opina el otro. Algunos apuntes sobre la crítica teatral. Cincinnati: Término Editorial, Col·lecció Ideas. [Amb opinions de R. S. a les p. 148-154]

ESPRIU, S. (1963): «Antígona», Primer Acto, 8. Barcelona. [Versió castellana de R. S.]

ESPRIU, S.; SALVAT, R. (1966): «Ronda de muerte en Sinera». Primer Acto. Madrid. [Versió castellana de R. S.]

GARCÍA LORCA, F. (1974): Seis poemas galegos. Edición tetralingüe. Madrid: Ed. Akal. [Versió al català de R. S.]

GARCÍA-FERRER J. M.; ROM, M. (1997): Joan Guinjoan. Barcelona: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. [Text de R. S. a les p. 103-105]

GOETHE, J. W. (1985): Ur-Faust (Fausto primigenio). [Versió castellana de R. S. Text inèdit]

GUAL, A. (1967): Misterio de dolor. Madrid: Escelicer, SA. [Adaptació al castellà de R. S.]

JUARISTI, F.; PIÑÓN, ; SÁBATO, E.; SALVAT, R. (2002): Premios «Rosalía de Castro». IV edición. PEN Clube de Galicia.

La interacció en la cultura: art i tecnologia. Ponències de la primera trobada de la comissió internacional de difusió de la cultura catalana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990. [Moderador de la 1a sessió / conclusions de R. S. , p. 151-152]

Llargmetratge Maria Rosa, dirigit per A. Moreno, 1964. [Traducció del guió del film al català de R. S.]

MEABE, T. (1968): 14 fabulas/alegia/faules/fábulas. Bilbao: Kriselu. [Traducció al català de R. S.]

MUÑOZ PUJOL, J. M. (1977): Kux, my lord! Barcelona: Edicions 62, Els llibres de l’Escorpí, Teatre / El Galliner, n. 39. [Pròleg de R. S.]

PERALES, R. (1993): Teatro hispanoamericano contemporáneo (1967-1987). Vol. II. Mèxic: Grupo Editorial Gaceta, S.A. [Pròleg de R. S.]

 • (1993): «Entrevista a Ricard Salvat: La dirección como pasión múltiple», Exegesis. Humacao (Puerto Rico): Colegio Universitario de Humacao de la Universidad de Puerto Rico,  any 6, n. 17, p. 31-32.

Programa d’A la jungla de les ciutats, temporada 1998-1999. [Conté l’adaptació i un text de R. S.]

RIERA, C. (2004): Una primavera per a Domenico Guarini. Barcelona: Biblioteca El Mundo. [Pròleg de R. S.]

RODRIGO, A. (1980): Margarita Xirgu. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés S.A., Editores, El Arca de Papel. [Pròleg de R. S.]

ROMAGUERA i RAMIÓ, J. M. (dir.) (1995): Tísner l’escenògraf. Teatre, cinema, televisió i publicitat. Barcelona: Pòrtic. [Pròleg de R. S., p. 7-30]

RUSIÑOL, S. (1967): Las aleluyas del señor Esteban. Barcelona: Occitania. [Traducció al castellà de R. S.]

Salvat Universal, Gran diccionario enciclopédico. Barcelona: Salvat Editors SA, 1971. [R. S. en redacta els textos sobre teatre]

SALVAT-PAPASSEIT, J. (1977): Humo de fábrica. Barcelona: Galba Edicions. [Pròleg de R. S.]

SANGLAS, C. (1989): Bartomeu Massot. Barcelona: Edicions Canigó. [Pròleg de R. S.]

SCHROEDER, J. G. (1998): La trompeta i els nens. Barcelona: Editorial AADPC, Col·lecció Teatre-Entreacte, n. 18. [Pròleg de R. S.]

SOLDEVILA, L. (ed.) (1987): Agustí Bartra. Obres completes IV. Narrativa, 2. Teatre. Barcelona: Edicions 62. [Introducció de R. S.]

TINELL, R. (ed.) (2001): Epistolario a Federico García Lorca desde Cataluña, La comunidad Valenciana y Mallorca (conservado en la Fundación Federico García Lorca). Albolote (Granada): Fundación Federico García Lorca, Caja de Granada i Editorial Comares. [Pròleg de R. S.]

TRIANA, J. (1992): Cruzando el puente. València: Trapezi-Asociación Cultural. [Introducció de R. S.]

VALVERDE, J. M. (dir.) (1996): William Shakespeare. Teatro. Barcelona: Círculo de Lectores, Biblioteca Universal del Círculo de Lectores. [Ultíleg de R. S.]

VERGÉS, G. (1982): El pintor tortosí Antoni Casanova (1847-1896). Tortosa: Edicions Gèminis. [Pròleg de R. S.]

VIEITES, M. F. (coord.) (1997): Teoría e técnica teatral. Unha introducción. Santiago de Compostel·la: Edicións Laiovento. [Amb la participació de R. S.]

índex