2/12/2020: Signatura d’un conveni entre l’Arxiu Nacional i la Fundació Ricard Salvat en ritut del qual una part del fons de Ricard Salvat s’incorpora aaquest arxiu.

La signatura es farà al Palau March en presència dfe l’Honorable Consellera de Cultura Àngels Ponsa.