2/12/2020: Signatura del conveni entre l’Arxiu Nacional i la Fundació Ricard Salvat en virtut del qual una part del fons de Ricard s’incorpora a aquest arxiu.

La signatura es realitzarà al Palau March en presència de l’Honorable Consellera de Cultura, Àngels Ponsa.